Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T


Vandets hårdhed: Drikkevandet i Stevns kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18°dH.

 

Aktuelt

 

 

Generalforsamling afholdes torsdag, den 19. marts 2020, kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag bedes sendt til formanden inden 1. marts. Se indkaldelsen i Stevnsbladet.

 

 

Velkommen til Strøby Vandværk

Strøby Vandværk forsyner 329 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 38.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.