Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T


Vandets hårdhed: Drikkevandet i Stevns kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18°dH.

 

Aktuelt

 

 

Generalforsamling afholdes torsdag, den 19. marts 2020, kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag bedes sendt til formanden inden 1. marts. Se indkaldelsen i Stevnsbladet.

AFLYST AFLYST AFLYST

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST PÅ UBESTEMT TID.

NY INDKALDELSE FØLGER PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

 

Velkommen til Strøby Vandværk

Strøby Vandværk forsyner 329 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 38.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.