Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T


Vandets hårdhed: Drikkevandet i Stevns kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18°dH.

 

Aktuelt

20-02-2019: Vedr. forhøjede nikkelværdier:
Det tages løbende nye vandprøver indtil værdierne er nede på det normale niveau. Vi forsøger at justere på pumperne.
Der tages nye vandprøver mandag, den 25.2.2019

Generalforsamling afholdes tirsdag, den 26. marts 2019, kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag bedes sendt til formanden inden 1. marts. Se indkaldelsen i Stevnsbladet. HUSK tilmelding til spisning kl. 18.45, senest den 14. marts.

28-02-2019

Resultatet af ny vandprøve foreligger nu. Vi er tilbage på normalniveau.

Stevns kommune skriver et nyt brev ud til vores forbrugere.


Velkommen til Strøby Vandværk

Strøby Vandværk forsyner 329 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 38.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.