Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T


Vandets hårdhed: Drikkevandet i Stevns kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18°dH.

7.10.2020

Overgravet vandledning på Varpelevvej. Der arbejdes på sagen.

Der må forventes nedsat vandtryk.

Aktuelt

 

 

Generalforsamling afholdes onsdag, den 26. august 2020, kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag bedes sendt til formanden på oernelundstroeby@gmail.com senest 14 dage før.

Tilmelding ligeledes til formanden senest fredag, den 21. august 2020.

 

 

 

Velkommen til Strøby Vandværk

Strøby Vandværk forsyner 329 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 38.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.