Driftsstatus

Aktuelt

GENERALFORSAMLING afholdes i Forsamlingshuset tirsdag, den 21. marts 2023, kl. 19.30. Vi starter med fællesspisning kl. 18.00 (gule ærter). Tilmelding senest den 13. marts til formanden.

Kom og hør om udskydelse af BNBO-aftaler samt planer for udskiftning af vores vandmålere.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Aflæggelse af regnskab 2022 v/kassereren

4. Fremlæggelse af budget for 2023

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker tilsagn fra generalforsamlingen til at undersøge muligheder for udskiftning af vandmålere herunder en delvis egenbetaling hos forbrugerne til denne udskiftning.

6. Valg til bestyrelsen (på valg er: Steen Jespersen, Jens Dahl Jensen & Hanne Olsen (alle villige til genvalg)

7. Valg af suppleant (på valg er: Erik Larsen, villig til genvalg)

8. Valg af revisionsfirma

Bestyrelsen indstiller Lokalrevision, reg. revisionsanpartsselskab, Klippinge

9. Eventuelt

 

 

 

Vandets hårdhed: Drikkevandet i Stevns kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18°dH.

 

 

Velkommen til Strøby Vandværk

Strøby Vandværk forsyner 333 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 38.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.