Vandanalyse af vandet fra Strøby Vandværk


Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Se analyseresultater her.

Drikkevandet i Stevns kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18°dH.